Információk

 • Tájékoztató az online bírálati rendszer használatáról ->
 • Dolgozatok, előadások értékelési szempontjai ->
 • Belépés az online bírálati rendszerbe ->

Általános tájékoztató

A konferenciára nevezett dolgozatokat tagozatokba soroljuk.Tagozatonként egy elnökből és két zsűritagból álló bizottság végzi az értékelést, néhány szakmailag indokolt esetben egy negyedik zsűritagot is felkérünk. A zsűrik fő feladata a tagozat dolgozatainak rangsorolása a dolgozatokra és az előadásokra adott pontszámok alapján. A minősítés, azaz a pontszámok kiosztása előre megadott szempontok alapján történik. Annak érdekében, hogy az értékelés egységes legyen,a Biológia Szekcióban az a hagyomány alakult ki, hogy a két zsűritag külön-külön elolvassa a tagozat összes dolgozatát, tehát a zsűri két tagja egyben a bíráló is. A tagozati ülések lezárultával a zsűritagok feladata véget is ért. A zsűrielnökök számára még hátravan a díjak elosztását végző Zsűrielnökök ülése, amelyet az összes tagozati ülés lezárását követően tartunk. A zsűrik által előzőleg felállított sorrend alapján itt dől el a helyezések és a különdíjak sorsa.

Fő feladatok

 • Belépés az online rendszerbe (email-ben küldött meghívó alapján)
 • A dolgozatok letöltése, áttanulmányozása
 • Tagok számára: értékelő lapok kitöltése (az OTDT online rendszerében érhetőek el). A bírálatok szövegét a versenyzők előzetesen megkapják.
 • Előadások értékelése
 • Pontozás, jegyzőkönyv kitöltése
 • Sorrend felállítása (NEM díjazás! Azt a zsűrielnökök ülése végzi.)
 • Elnökök számára: részvétel a Zsűrielnökök ülésén
 • Az írásbeli bírálatok elkészítésének határideje:  2017. április2.

A dolgozat értékelése

 • Szakmai visszacsatolás a diák munkájáról: erények, gyengeségek, továbbfejlesztési lehetőségek

Az előadás értékelése

 • Nem előre kiadott kérdésekkel a szakmai felkészültség lemérése
 • Szakmai indoklás minden résztvevőnek, mi volt az előnyös és hátrányos vonása, javaslat a további kutatásokhoz

Pontozás

Egy dolgozat összpontszáma a két zsűritag írásbeli bírálati pontjainak átlagából (max. 100 pont), valamint a zsűritagok és az elnök szóbeli teljesítményre adott pontjainak átlagából (max. 100 pont)adódik össze. Az elérhető maximális pontszám 200 pont. Bizonyos esetekben a zsűri kiegészül egy negyedik taggal. A negyedik zsűritag csak az előadást pontozza, a dolgozatokat nem. A négytagú zsűri által az előadásra adott pontszámot szintén átlagolni kell (max. 100 pont).

Díjazás

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma a Szekcióban pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.